Cardiokurs mit Basia – Christi Himmelfahrt Spezial

Kraftworkout

Sports- Ausdauer mit Basia – Tabata- Cardio

Ausdauerworkout

Kraft Workout

Ganzkörpertraining

Ausdauertraining

30-min Osterspezial Basia Ostersamstag

Workout

Cardio-Workout mit Basia I Donnerstag 25.03.2021

Cardio-Workout mit Basia I Donnerstag 18.03.2021

Cardio-Workout am 11.03.21

Bauch & Mobility I Freitag 07.03.2021

Livekurs I Freitag 26.02.2021

Livekurs I Donnerstag 25.02.2021

Livekurs I Freitag 19.02.2021

Livekurs I Freitag 05.02.2021

Ausdauer I Livekurs am 21.01.2021

Workout I Livekurs am 07.01.2020

 Kurs-Special I Livekurs am 02.01.2020

Specialkurs am 30.12.2020

Kursspecial am 27.12.

Sports Kursspecial am 1. Weihnachtstag mit Basia & Jimmy

Workout I Livekurs vom 18.12.

Ausdauer I Livekurs 17.12.2020

Ausdauer I Livekurs 10.12.2020

Kraft-Workout I Livekurs 04.12.2020

Ausdauer I Livekurs 03.12.2020

Kraft-Workout I Livekurs 27.11.2020

Kraft-Workout I Livekurs 13.11.2020

Ausdauer I Livekurs 12.11.2020

Workout Kraft

Ausdauer-Livekurs